องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ได้รับแจ้งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องทำอย่างไร

หรือ ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่นี่ 

http://www.dla.go.th/work/Presentation3.pdf