เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเชียงแสน (ก.ช.ภ.อ.เชียงแสน) ครั้งที่ 1/2564

ธกส. สาขาเชียงแสน ออกให้บริการนอกสถานที่ บริการเปิดบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน ทำบัตร ATM ฯลฯ

รับชุด PPE จำนวน 30 ชุด ณ เทศบาลตำบลแม่จัน

ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยศาสตร์สุขภาพ

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้คำแนะนำ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคฯ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ถนนสวย ด้วยต้นราชพฤกษ์”

ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน (ข้าวกล่องจำนวน 60 กล่อง) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเชียงแสน

วันจันทร์ที่่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบ การปรับปรุง แก้ไขไม่ให้มีเหตุรำคาญ เรื่องกลิ่น ณ พื้นที่ตลาดเอกชน “พ่อผาย – แม่หน้อย” บ้านด้าย หมู่ที่ 3

ออกตรวจเช็คถังดับเพลิงที่อยู่ในอาคารสำนักงาน อบต.ศรีดอนมูล โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เพื่อให้พร้อมใช้งาน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2564ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


นายสมบูรณ์ ราชคม
นายก อบต.ศรีดอนมูล 089-9561499 som01boon05@gmail.com
แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.ศรีดอนมูล


ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุง

เว็บบอร์ด (ร่วมแสดงความคิดเห็น-ตั้งกระทู้ ได้ที่นี่)
ข่าว-กิจกรรม-และตำแหน่งงานว่าง ใน จ.เชียงราย
หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
หนังสือราชการ :กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศ